Joni Versicherungen

Wir bieten Lebensversicherungen, Personenversicherungen, Autoversicherungen, Immobilienversicherungen und Beratung

SHËRBIME QË GARANTOJNË REHATINË E JETËS SUAJ

NË KUADËR TË SHËRBIMEVE TONA, JU OFROJMË

 • ANALIZË TË PËRGJITHSHME TË SIGURIMEVE TË:
 • JETËS - LEBENSVERSICHERUNG
 • SHËNDETËSORE - KRANKENKASSE
 • AUTOMJETEVE - AUTOVERSICHERUNG
 • PËRGJEGJËSISË CIVILE - RECHTSCHUTZ
 • PASURISË - KAPITALVERSICHERUNG
 • TË TË ARDHURAVE - LOHNVERSICHERUNG(KKT ETC.)
 • FIRMAVE - FIRMENVERSICHERUNGEN
 • TURISTËVE - TURISTENVERSICHERUNGEN
 • HIPOTEKA - HYPOTHEKEN
 • KREDI - PRIVATKREDIT
 • THEMELIM I FIRMËS - FIRMENGRÜNDEN
 • PLOTËSIMI I FORMULARËVE TË TATIMIT PËR PERSONA PRIVAT ETJ -STEUERERKLÄRUNGEN